Bezpieczne tornistry/plecaki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim 

apeluje do rodziców i nauczycieli!

Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!

Przy zakupie tornistra/plecaka należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
 • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy

zakładaniu i zdejmowaniu

 • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
 • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:

 • codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.
 • zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru;
 • podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
 • kupować zeszyty w miękkich okładkach
 • zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.
 • niema potrzeby pakowania do tornistrów wody butelkowanej, która dodatkowo obciąża plecak. Woda wodociągowa – tak zwana „kranówka” – może być używana do picia, ponieważ spełnia parametry, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludz
 • zapewnić uczniom w szkole  w szkole możliwość pozostawienia części podręczników  i przyborów szkolnych. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. Nr 139, poz. 1130

Bezp. tornister-1.pdf