konkurs pt. „Szkoła wolna od używek”

Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu pt.  „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego do udziału w III edycji konkursu pt.  „Szkoła wolna od używek”,  organizowanego przez  Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych,  organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS , czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS , czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych .

Prace konkursowe należy złożyć do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim  do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe oceniane będą na trzech poziomach :

  • powiatowym do 6 maja 2019 r
  • wojewódzkim  do 20 maja 2019 r
  • krajowym do dnia 3 czerwca 2019 r.,  komisja konkursowa na poziomie krajowym oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie  zwycięzców  na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się  14 czerwca w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Leureatom w terminie do 5 czerwca 2019 r.

  Organizator konkursu przyznaje na etapie krajowym nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości: I  miejsce -3000 zł dla zespołu, II  miejsce -  2000 zł dla zespołu,  III miejsce -  1000 zł dla zespołu.

Pliki do pobrania


Wszystkie pliki

Podgląd: Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019.pdf (pdf)


Pobierz

Podgląd: Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa.pdf (pdf)


Pobierz

Podgląd: Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły.pdf (pdf)


Pobierz

Podgląd: Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA.pdf (pdf)


Pobierz

Podgląd: Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA.pdf (pdf)


Pobierz