Konkurs w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim informuje o ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej  pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Hasło kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”- skierowane do młodych ludzi.

Czas trwania kampanii to 2 kwiecień – 31 grudzień 2019r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i „dopalaczy”, a także konsekwencji zdrowotnych , prawnych i społecznych uzależnienia .

Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy”, którego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczącej niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych. .

Kolejnym elementem kampanii jest konkurs dla dzieci i młodzieży na MEM internetowy i plik GIF.

Więcej informacji o kampanii, konkursie i działaniach podejmowanych w ramach kampanii dostępnych jest na stronie https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/  w zakładce „Kampania”.

 

 

 

W załączeniu:

Regulamin konkursu profilaktycznego

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu wraz z oświadczeniem.

 


Regulamin konkursu na mem i gif Dopalacze i narkotyki zabijają.pdf


Oswiadczenie_Tabela_-_narkotyki_dopalacze.docx