Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH dot. mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej


opinia NIZP - PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji_COVID19 (4).pdf