Epidemiologia

1.jpg

 

Do zadań Epidemiologii należy:

  • kontrola i nadzór nad zwalczaniem,  zapobieganiem  chorób zakaźnych, pasożytniczych szerzących się epidemicznie,
  • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych,
  • nadzór sanitarny nad nosicielami patogenów schorzeń jelitowych,
  • dokonywanie analiz i ocen epidemiologiczny,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych -planowanie zapotrzebowania na szczepionki w oparciu o obowiązujący kalendarz szczepień i ich dystrybucja do podmiotów leczniczych,
  • kontrola i i nadzór nad przestrzeganiem reżimu epidemicznego w obiektach prowadzących działalność leczniczą,
  • organizowanie zabezpieczenia p.epidemicznego w przypadku chorób zakaźnych, których zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne w oparciu o „Plan Postępowania Przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne „ opracowanego dla powiatu bielskiego  w sytuacjach i jego stała aktualizacja.