Higiena Dzieci i Młodzieży

5.jpg

 

Do zadań Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych,
  • kontrola higieny procesów nauczania;
  • ocena warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych
  • nadzór nad obiektami przeznaczonymi do wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży
  • wydawanie opinii w ramach nadzoru zapobiegawczego dotyczących  spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych dla  innych form wychowania przedszkolnego, szkolnego i placówek pozaszkolnych.