Higiena Komunalna

3.jpg

 

Do zadań Higieny Komunalnej należy:

  • nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia;
  • nadzór nad obiektami sportowo – rekreacyjnymi (baseny, miejsca wykorzystywane do kąpieli) w zakresie jakości wody i bezpiecznych warunków do kąpieli;
  • pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów prawnych i wymagań higienicznych w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług;
  • wydawanie zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok; nadzór nad warunkami ekshumacji zwłok, opiniowanie warunków sanitarnych dotyczących organizowania imprez masowych;
  • wydawanie opinii dotyczących oceny higienicznej materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą do spożycia do budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.